Netwerk voor Vrouwen

Eva, Sarah, Rebekka, Ruth, Abigaïl, Maria, Lydia, Priscilla….wie waren zij én wat hebben ze gemeen? Het zijn allemaal vrouwen uit de Bijbel met een bijzonder verhaal. God heeft hun leven gebruikt om iets te vertellen over Zichzelf en over ons. Over jou en mij. De Bijbel is geen dor boek met saaie geloofsbelijdenissen. Het is een Boek vól geschiedenissen van mensen. Mannen én vrouwen. Mensen met een eigen karakter, een eigen strijd en moeite. Soms met een groot maar vaak ook met een zwak geloof.

Gesprekskringen

Met de verschillende gesprekskringen van Netwerk gaan we graag wat dieper op de Bijbel in. Om God beter te leren kennen maar ook om ons eigen leven beter te begrijpen en daarover met andere vrouwen te praten. Hoe komt het dat karakters en woorden van duizenden jaren geleden nog steeds zo duidelijk spreken en herkenbaar zijn? De Bijbel is niet zomaar een boek met achter elkaar geplaatste boeken uit de oude wereld. Ons hier en nu én onze toekomst staat er in beschreven én we kunnen het begrijpen als we de goede sleutel hebben.

Onderwerpen

De afgelopen jaren hebben we onder andere het Bijbelboek Ruth behandeld maar ook de persoon Jozef. Wie was hij en hoe komt het toch dat zijn geschiedenis ons altijd weer zo diep raakt? Ook hebben we gekeken naar de verschillende persoonlijke ontmoetingen die Jezus had met heel verschillende mensen in het Johannes Evangelie.

Groepen

Er zijn op meerdere dagen gesprekskringen. De groepsgrootte varieert van 7 tot 9 personen. We beginnen elk jaar in oktober met nieuwe groepen en rond Pasen sluiten we het jaar af. Voor een volgend seizoen kun je je weer opnieuw opgeven.

Ben je geïnteresseerd en zou je graag met andere vrouwen de Bijbel willen lezen, bestuderen en erover praten? Of er gewoon eens meer over weten?  

Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Je kunt ook bellen met 


Wilma Radix 0592-412851 of Janny Huizinga 0592-413333

Netwerk is niet aan een kerk of gemeente gebonden. De betrouwbaarheid van Gods Woord is ons uitgangspunt.


Created with Mobirise web templates