Kidsclub

DE KIDSCLUB is in principe bedoeld voor kinderen van groep 5,6 en 7 van de basisschool. Maar de laatste jaren komen er soms ook kinderen die iets jonger of ouder zijn.

kidsclubfoto

We komen bij elkaar in het huis van Sieny en onze bedoeling is om samen meer te leren over de Here Jezus en te begrijpen wie Hij is. We komen 1x per maand bij elkaar op zaterdag van 15.00 tot 17.00 uur Dan gaan we samen zingen, bidden, lezen uit de Bijbel, een stukje film kijken en praten over wat we gezien en gehoord hebben. Ook knutselen we en/of we gaan lekker buiten spelen.

Met kerst en als afsluiting voor de zomervakantie maken we er een dubbel gezellig feestje van.

De kidsclub wordt gehouden bij Sieny Meints

Eekhoutswijk 6, Smilde.

0592-412183

Iedereen is van harte welkom!

Wilma Radix en Sieny Meints

Created with Mobirise - Get now