bootstrap template

 
 

In Smilde is een groep christenen actief die verschillende gesprekskringen en clubs organiseren. Maar wij vormen geen eigen kerk of christelijke gemeente. Eigenlijk is its Basic alleen de naam van de site waarop deze verschillende activiteiten vermeld staan. De mensen die erbij betrokken zijn, zijn aangesloten bij verschillende kerken in ons dorp en in de omgeving.

We hopen een herkenbaar baken te zijn voor christenen in Smilde en omstreken, die graag in contact willen komen met andere christenen. Ook willen we het geloof bekendmaken en delen met hen die er graag meer over willen weten.

Wij geloven dat de Bijbel Gods eeuwige Woord is waardoor Hij zich aan de wereld bekend heeft gemaakt. En dat Jezus Christus de Zoon van God is die van Zichzelf gezegd heeft:

Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Johannes 14:6


Agenda

 

Mannengroep:

 Zondag 29 december Dirk

 

Netwerk:

Woensdag 2 oktober 2019 – Open Koffieochtend – met Tjitske Meijer

 

Kidsclub:

We starten weer in oktober